ANBI

Stichting Ichtus
Stichting Ichtus is opgericht op 23 mei 1980 en ingeschreven onder nummer 41179502 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

RSIN: 60.30.956
Bankrekening: NL62 ABNA 0975503030
Telefoon: 06-30906699

Website: www.bijbelstudieweekend.nl
Website: www.stichtingichtus.nl
Mail: stichting.ichtus@gmail.com

Doelstelling volgens statuten en andere interne regelgeving
Het doel van de stichting is de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel. De stichting zal trachten dit doel te bereiken door het organiseren van Bijbelstudieweekenden en eventueel andere soortgelijke bijeenkomsten en het stimuleren van de groei van het Nieuwe Leven en het geloof in Jezus Christus.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het doel van de stichting is de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel. De stichting zal trachten dit doel te bereiken door:
Het organiseren van Bijbelstudieweekenden en eventueel andere soortgelijke bijeenkomsten.

Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Missie
De missie van Stichting Ichtus is het stimuleren van de groei van het Nieuwe Leven en het geloof in Jezus Christus.

Werkzaamheden van Stichting Ichtus
De werkzaamheden van Stichting Ichtus zijn erop gericht om op Bijbelse gronden weekenden en andere soortgelijke bijeenkomsten te organiseren.

Beloningsbeleid en de namen van de bestuurders
De bestuursleden van Stichting Ichtus ontvangen geen beloning.
Voorzitter: Emilie Starmans
Penningmeester: Ilse Esselink – de Weger

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een overzicht van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier.

De staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten vindt u hier terug.